Kdo jsme

Společnost MONECO byla založena v roce 1993. Od samotného počátku bylo cílem poskytovat kvalifikované poradenské, vydavatelské a vzdělávací služby ve finanční oblasti a jako jedna z prvních v České republice představila službu placeného investičního poradenství.

Za několik desítek let své existence společnost prokázala, že je spolehlivý partner soukromých investorů i finančních institucí.

V současné době poskytuje společnost MONECO svým klientům strategické investiční poradenství, provozuje nezávislý web o investování a finančním plánování FOND SHOP a realizuje odborné vzdělávací semináře v rámci programu MONECO Financial Training. Společnost MONECO stále zaměřuje svou pozornost na sledování a analýzu aktuálního vývoje na globálních finančních trzích, poskytování individualizovaného poradenství v oblasti investování pro soukromé klienty a využívání nejmodernějších investičních nástrojů a finančních znalostí tak, aby co nejlépe odpovídala potřebám klientely.

Společnost jsem založil po svém návratu ze zahraničí, kde jsem nasbíral cenné zkušenosti již v začátku devadesátých let.

S otevírající se českou ekonomikou bylo mou vizí nabídnout v post-kuponovém období kvalitní investiční poradenské služby, postavené na vyspělých západních standardech a know-how.

Dbal jsem vždy na nekompromisní spojení špičkové odborné úrovně mých spolupracovníků s vyloučením konfliktů zájmů, existujících ve finančním průmyslu. Ultimátním cílem naší společnosti vždy byla dlouhodobá spokojenost klienta.

Po třiceti letech na trhu mohu s potěšením konstatovat, že naši klienti velmi dobře pochopili naši přidanou hodnotu. Proto také máme věrné klienty, často i více jak dvacet let. Úspěšně jsme s nimi prošli několik světových recesí a finančních krizí.

Jsem přesvědčen, že i v budoucnu bude tento unikátní pro-klientský přístup preferovanou investiční poradenskou službou.

Ing. Igor Bielik

zakladatel společnosti MONECO

Filozofie společnosti

Důraz na nezávislost a individuálnost služeb.
Důraz na nejmodernější finanční know-how.
Důraz na odbornou i lidskou kvalitu spolupracovníků.
Důraz na dlouhodobost vztahů s klienty.

Co děláme

Tabs

Investiční poradenství DAP (Dimenzionální aktivní poradenství) je nezávislá a individuální poradenská služba pro fyzické i právnické osoby. Jedná se o službu postavenou na průběžném poradenství, které poskytuje dlouhodobou a odbornou správu investičního portfolia, tzv. wealth management. Jde o placené investiční poradenství, v jehož rámci nepřijímáme žádné skryté poplatky a vedlejší provize. Naše odměna je tvořena pouze tím, co nám zaplatí náš zákazník. V rámci služby provádíme komplexní identifikaci investičního rizikového profilu, zpracováváme detailní projekt a následně implementujeme robustní investiční strategie s využitím optimálních instrumentů a postupů. Naše postupy neustále vylepšujeme díky odbornému vzdělávání, sledování nejnovějšího know-how a spolupráci s kvalitními ekonomickými stratégy a finančními analytiky z celé Evropy i ze světa.

Vzdělávací program MONECO Financial Training nabízí semináře a workshopy tzv. "Hard-Skills" pro finanční instituce i průmyslové korporace, které komplexně pokrývají oblast treasury, řízení aktiv a pasiv, investiční management, řízení tržních, kreditních a operačních rizik za účasti renomovaných evropských lektorů. Semináře jsou určeny pro odborné pracovníky především z významných finančních a korporátních institucí. Jejich cílem je výuka nejaktuálnějšího finančního know-how, dnes využívaného na všech vyspělých trzích ve světě.

Provozujeme nezávislý web o investování a finančním plánování FOND SHOP. Web si klade za cíl nezávisle informovat čtenáře o situaci a investičních příležitostech na tuzemských i zahraničních finančních trzích. Přináší pravidelné informace o aktuálním dění z oblasti sofistikovaného investování pro soukromé i firemní investory. Je autentickým zdrojem informací pro úspěšné investiční rozhodování a výběr investičních instrumentů. Jeho čtenáři jsou typicky profesionální odborná veřejnost – osobní a privátní bankéři, nezávislí finanční poradci a zprostředkovatelé, finanční analytikové a investiční manažeři. Významnou skupinou čtenářů jsou movití soukromí investoři, kteří se osobně angažují v investování a zhodnocování svého finančního majetku.

Lidé

Petr Hrubý

Předseda dozorčí rady

Ing. Jiří Šindelář, Ph.D., MBA

Jednatel

Ing. Igor Bielik

Zakladatel společnosti a mentor

Ing. Jiří Mikeš

Jednatel

Bc. Martin Kuzma

Ředitel investičního poradenství

Leoš Gromeš

Projektový manažer

Ing. Aleš Vocílka

Šéfredaktor webu FOND SHOP

Martina Blechová

Provozní ředitelka

Ing. Gabriela Valentová

Vedoucí back office