Kdo jsme

Společnost MONECO byla založena v roce 1993. Od počátku vzniku společnosti bylo cílem poskytovat kvalifikované poradenské, vydavatelské a vzdělávací služby v ekonomické oblasti. Dnes je společnost MONECO profilovaná jako spolehlivý partner soukromých investorů a finančních institucí, která nabízí skutečně nezávislé služby ve finanční a ekonomické oblasti.

Společnost v současné době poskytuje svým klientům strategické investiční poradenství, uskutečňuje vydavatelské aktivity prostřednictvím časopisu FOND SHOP a realizuje odborné vzdělávací semináře v rámci programu MONECO Financial Training. V souladu s vývojem profilu klientely se společnost koncentruje na monitoring a analýzy vývoje na světových finančních trzích, individualizované poradenství v oblasti globálního investování privátních klientů s využitím nejmodernějšího finančního know-how a investičních instrumentů.

Společnost jsem založil po svém návratu ze zahraničí, kde jsem nasbíral cenné zkušenosti již v začátku devadesátých let.

S otevírající se českou ekonomikou bylo mou vizí nabídnout v post-kuponovém období kvalitní investiční poradenské služby, postavené na vyspělých západních standardech a know-how.

Dbal jsem vždy na nekompromisní spojení špičkové odborné úrovně mých spolupracovníků s vyloučením konfliktů zájmů, existujících ve finančním průmyslu. Ultimátním cílem naší společnosti vždy byla dlouhodobá spokojenost klienta.

Po třiceti letech na trhu mohu s potěšením konstatovat, že naši klienti velmi dobře pochopili naši přidanou hodnotu. Proto také máme věrné klienty, často i více jak dvacet let. Úspěšně jsme s nimi prošli několik světových recesí a finančních krizí.

Jsem přesvědčen, že i v budoucnu bude tento unikátní pro-klientský přístup preferovanou investiční poradenskou službou.

Ing. Igor Bielik

zakladatel společnosti MONECO

Filozofie společnosti

Důraz na nezávislost a individuálnost služeb.
Důraz na nejmodernější finanční know-how.
Důraz na odbornou i lidskou kvalitu spolupracovníků.
Důraz na dlouhodobost vztahů s klienty.

Co děláme

Tabs

Investiční poradenství DAP (Dimenzionální aktivní poradenství) je nezávislá a individuální poradenská služba pro fyzické i právnické osoby. Jedná se o službu postavenou za prvé na průběžném poradenství, které poskytuje dlouhodobou a odbornou správu investičního portfolia tzv. wealth management, a za druhé na placeném investičním poradenstvím, kde nepřijímáme žádné skryté poplatky a vedlejší provize. Naše odměna je tvořena pouze tím, co nám zaplatí náš zákazník. V rámci služby provádíme konzistentní identifikaci investičního rizikového profilu, vypracování komplexního projektu a následnou implementaci robustní investiční strategie s využitím optimálních institucionálních instrumentů a postupů. Naše postupy neustále vylepšujeme díky odbornému vzdělávání, sledování nejnovějšího know-how a spolupráci s kvalitními ekonomickými stratégy, finančními analytiky a investičními managery z celé Evropy i ze světa.

Vzdělávací program MONECO Financial Training nabízí semináře a workshopy tzv. "Hard-Skills" pro finanční instituce i průmyslové korporace, které komplexně pokrývají oblast treasury, řízení aktiv a pasiv, investiční management, řízení tržních, kreditních a operačních rizik za účasti renomovaných evropských lektorů. Semináře jsou určeny pro odborné pracovníky především z významných finančních a korporátních institucí. Jejich cílem je výuka nejaktuálnějšího finančního know-how, dnes využívaného na všech vyspělých trzích ve světě.

Vydavatelství odborného časopisu FOND SHOP. Časopis si klade za cíl nezávisle informovat čtenáře o situaci a investičních příležitostech na tuzemských i zahraničních trzích. Přináší pravidelné informace o aktuálním dění z oblasti sofistikovaného investování pro soukromé i firemní investory. Je autentickým zdrojem informací pro úspěšné investiční rozhodování a výběr investičních instrumentů. Jeho čtenáři jsou typicky profesionální odborná veřejnost - osobní a privátní bankéři, nezávislí finanční poradci a zprostředkovatelé, burzovní makléři, finanční analytikové a investiční manageři. Významnou skupinou čtenářů jsou movití soukromí investoři, kteří se osobně angažují v investování a zhodnocování svého finančního majetku.

Lidé

Petr Hrubý

Jednatel

Ing. Jiří Šindelář, Ph.D., MBA

Jednatel

Ing. Igor Bielik

Zakladatel společnosti a mentor

Ing. Jiří Mikeš

Výkonný ředitel

Mgr. Jiří Čadek

Ředitel investičního poradenství

Bc. Martin Kuzma

Investiční poradce

Leoš Gromeš

Ředitel MONECO Financial Training

Ing. Aleš Vocílka

Šéfredaktor časopisu FOND SHOP

Martina Blechová

Provozní ředitelka

Ing. Gabriela Valentová

Vedoucí back office