Moneco

MONECO Financial TrainingČASOPIS FOND SHOP
 

Jak fungují inflačně vázané dluhopisy?

Inflačně vázané dluhopisy se nejen v USA dostaly v tomto roce do popředí s tím, jak rostla inflační očekávání. Jak ale vlastně takovéto dluhopisy fungují?

Slovo inflace se v poslední době skloňuje poměrně často, a to jak u nás, tak v zahraničí. Faktem je, že spotřebitelské ceny rostou v zásadě po celém světě. Ačkoliv se analytici neshodnou v tom, zda jde o jev pouze dočasný, jak naznačuje třeba graf 1, nebo musíme s vyšší inflací počítat dlouhodobě, skutečností je, že inflace nad 2 % je dnes v řadě zemí realitou. Investoři tak čím dál více přemýšlí nad tím, jak se právě proti inflaci ochránit.

Mohli bychom dlouze debatovat o chování akcií v době vyšší inflace či o tom, zda jsou vhodnou volbou třeba nemovitosti nebo jestli sáhnout spíše po zlatu a podobně. Nicméně se slovem inflace se přímo pojí jeden finanční nástroj. Jsou jimi inflačně vázané dluhopisy, které jsou třeba v USA známe jako TIPS (Treasury Inflation-Protected Security). Na názvu ale až tak nezáleží, hlavní je funkce.

O CO JDE

Inflačně vázané dluhopisy nejsou v principu nic až tak složitého. V zásadě jde o státem vydávané dluhopisy (privátně vydané dluhopisy tohoto typu tvoří naprosté minimum), které jsou svázány s vývojem inflace daného státu. Obecně se používá onen pojen inflačně „vázané, ale lze použít i slovo indexované. Podstatný je prostě onen vztah s vývojem cen ve spotřebitelském koši.

Splatnost takovéhoto dluhopisu může být různá, od řekněme 18 měsíců (vyloženě kratší nedává moc smysl) až například po desítky let. Obecně ale platí, že nejtypičtější doby splatností jsou 5, 10 a 30 let. Podobně pak kupón může být vyplácen jak ročně, tak například pololetně.

TROCHA HISTORIE

Vůbec první inflačně vázané dluhopisy vznikly podle většiny akademiků již v roce 1780, kdy je vydal Commonwealth of Massachusetts v průběhu Americké války za nezávislost.

Pak ovšem na delší dobu není o inflačních dluhopisech prakticky žádná zmínka, až do cca roku 1925, kdy se jejich velkým zastáncem stal mimo jiné profesor Irving Fischer z univerzity v Yale. Poté se ovšem opět několik desítek let zase nic moc nedělo, až někdy do období druhé světové války.

Finsko vydalo první inflačně vázané dluhopisy v roce 1945, v roce 1955 následovaly Island a Izrael a v roce 1964 se přidala například Brazílie. Za milníky lze ovšem považovat spíše březen roku 1981, kdy první inflačně vázané dluhopisy vydala Velká Británie (byly však určené jen pro institucionální investory) a zejména leden roku 1997, kdy se přidaly i USA. Jsou to přitom právě USA, které mají na trhu s inflačně vázanými dluhopisy, jehož celková velikost přesahuje.

3 biliony dolarů, největší podíl.

Jak je tedy vidět, inflačně vázané dluhopisy neměly vyloženě rychlý nástup a ostatně i po roce 1997 trvalo v USA nějakou dobu, než se TIPS staly etablovaným nástrojem.

JAK VŠE FUNGUJE

Inflačně vázané dluhopisy jsou v mnohém stejné jako klasické dluhopisy, mají svou nominální hodnotu, za kterou jsou vydány, mají svou splatnost a vyplácejí nějaký pravidelný kupón. Tím zásadním rozdílem je ovšem svázanost s vývojem inflace.

Podotkněme, že přesný mechanismus výpočtu mohou mít různé inflačně vázané dluhopisy nastaveny lehce odlišně, ale obecně platí, že ona vazba na inflaci spočívá v tom, že nominální hodnota dluhopisu se zvyšuje úměrně tomu, jak roste inflace. Jestliže tedy dluhopis vyplácí pravidelné kupóny, které jsou dány procentním vyjádřením z nominální hodnoty dluhopisu, projeví se zvýšení této nominální hodnoty i na absolutní hodnotě vypláceného kupónu. Investor tedy při rostoucí inflaci dostává větší výplaty kupónů a zároveň roste i nominální hodnota dluhopisu.

Celkem logicky pak platí, že obráceně (tedy nominální hodnota dluhopisu by klesla) by tomu bylo v deflačním prostředí, ovšem ne vždy. Existují totiž i inflačně vázané dluhopisy s tzv. deflační ochranou či brzdou, na které často narazíme v USA, Německu či třeba Francii.

V praxi to vypadá tak, že při negativní inflaci (tzn. deflaci) zůstává koeficient snižující nominální hodnotu dluhopisu nezměněn. Nominální cena dluhopisu tedy neklesá a investoři jsou před deflačním prostředím chráněni. Vrátíme-li se ale zpět do klasického inflačního prostřední, můžeme si celý mechanismus popsat na konkrétní příkladu, jak to dělá tabulka 1.

Řekněme, že máme americký inflačně vázaný dluhopis, tedy TIPS vydaný s nominální hodnotou 1000 USD, fixním kupónem 0,5 % p.a. a splatností 10 let. Pokud vezmeme v úvahu pouze vliv inflace a všechny ostatní faktory působící na dluhopisy pomineme, pak platí, že jestliže vzroste za rok inflace o 2 %, pak se nominální hodnota dluhopisu zvýší také o 2 %, tedy na 1020 USD. To znamená, že vyplacený kupón by nebyl 5 USD, ale již 5,1 USD. A tak pořád dále a dále, jak ukazuje tabulka 1. Investor má tedy jednak vyšší nominální hodnotu dluhopisu, kterou dostane v době splatnosti zpět a zároveň dostává vyšší vyplacený kupón (v absolutní hodnotě). To je ona ochrana proti inflaci.

Výše popsaný mechanismus je samozřejmě zjednodušený, ale pro představu, bavíme-li se skutečně o klasických inflačně vázaných dluhopisech, jakými jsou TIPS a další, měl by stačit.

Mimo navázání na inflaci je další (z logiky věci vyplývající) praktickou vlastností inflačně vázaných dluhopisů jejich nižší korelace s klasickými dluhopisy.

Asi nemusíme připomínat, že mezi cenou (klasického) dluhopisu a úrokovými sazbami existuje inverzní vztah – když úrokové sazby rostou, např. na základě vyšších inflačních očekávání, roste i výnos do splatnosti klasických dluhopisů, což znamená snížení jejich ceny. Inflačně vázané dluhopisy ale fungují vlastně tak nějak obráceně a dokáží na inflačním prostředí profitovat. Jestliže tedy úrokové sazby rostou z důvodu vyšších inflačních tlaků, je to pro inflačně vázané dluhopisy pozitivní prostředí, protože dochází k poměrnému růstu nominální hodnoty těchto dluhopisů a vyplácení vyššího kupónu.

V reálném světě je samozřejmě vše daleko složitější, vlivů je celá řada. Bavíme-li se o veřejně obchodovaném instrumentu, pak je samozřejmě zásadní vliv nabídky a poptávky a již samotná očekávání, ne jen výsledná inflace. I tak ale inflačně vázané dluhopisy disponují zajímavými vlastnostmi, i když některé věci na nich mohou být na první pohled zarážející.

Pokud byste se totiž například začátkem září podívali na aktuální výnos do splatnosti 10letých amerických TIPS, zjistíte, že se pohyboval kolem hodnoty -1 %, tedy v záporu. Naopak výnos do splatnosti klasických 10letých amerických státních dluhopisů byl asi +1,3 %.

To nevypadá pro TIPS příliš dobře. Ovšem je třeba umět vše správně chápat. Předně, jak ukazuje graf 2, ceny TIPS letos výrazně rostly, jejich zhodnocení je na úrovni HY, což logicky znamená nižší výnos do splatnosti.

A navíc, je zde pořád ve hře ona úprava nominální hodnoty o inflaci. Pokud byste tedy dnes koupili konkrétní TIPS s výnosem do splatnosti –1 % a drželi jej až do splatnosti, pak, pokud by byla roční inflace řekněme 2 % (tedy více než 1 %), na dané investici vyděláte, váš nominální celkový výnos z takové investice by byl totiž kladný, ovšem pod inflací.

Nebo ještě jinak. Dnes mají 10leté TIPS výnos zmíněných -1 % a klasické 10leté dluhopisy USA +1,3 %. To znamená, že pokud byste v tento daný okamžik jeden z dluhopisů chtěli koupit a držet jej až do splatnosti, a řešili byste, co je výhodnější, měli byste se zamyslet nad vašim inflačním očekáváním (nebudeme řešit žádné jiné vlivy). Pokud byste čekali roční inflaci do 2,3 % (rozdíl mez –1 % a +1,3 %), pak by byly lepší klasické dluhopisy, pokud byste ale čekali vyšší inflaci, lepší by byly TIPS. Váš nominální celkový výnos z takové investice by byl totiž vyšší. Velmi zjednodušeně řečeno.

Jednotlivé inflačně vázané dluhopisy se navíc přirozeně liší už tím, na jakou inflaci jsou navázány. V případě amerických TIPS jde o Consumer Price Index neboli CPI, ve Velké Británii je to Retail Price Index neboli RPI, no a v eurozóně se zase používá Harmonised Index of Consumer Prices neboli HICP, vynechávající tabákové výrobky.

TIPS, britské inflačně vázané dluhopisy a další tak samozřejmě nemají nic společného s českou inflací, i když přirozeně platí, že inflaci v ČR ovlivňuje jak dění v eurozóně, tak obecně ve světě. Jde ale prostě o jinou inflaci.

Problém je pak také v tom, že ačkoliv u nás narazíte na relativně širokou nabídku fondů (nebo můžete zvolit ETF) zaměřených jak na TIPS, tak na eurové inflačně vázané dluhopisy, vesměs jde o fondy vedené v EUR či USD. Prakticky přitom nedává moc smysl investovat např. do TIPS a podstupovat u toho riziko pohybu kurzu USD/CZK.

Variantou je tak spíše poohlédnout se po dluhopisovém fondu, který cílí na dluhopisy obecně a dává inflačně vázaným dluhopisům prostor. A zároveň do koruny zajištuje. Je však třeba počítat s tím, že takovéto fondy jsou většinou aktivně řízeny, takže se podíl inflačně vázaných dluhopisů mění.

Možností jsou také české dluhopisy Republiky ve formě protiinflačních dluhopisů, které jsou samozřejmě navázány na českou inflaci. Ovšem jejich fungování je poněkud jiné než v tomto textu popsané. Nejsou veřejně obchodované, můžete je koupit jen v době upisovacího období atd. Možnosti tedy investor má, je ale třeba vše pečlivě zvážit.

Jiří Mikeš

MONECO - aktuality

Tisková zpráva
Broker Consulting koupil poloviční podíl ve firmě MONECO

Investiční audit
Nezávislá analýza investičního portfolia

Placené poradenství
Výhody a nevýhody placeného vs. provizního poradenství.

Časopis FOND SHOP

Lesk a bída tematických fondů
Tematické fondy dávají investorům šanci dosahovat nadprůměrné výkonnosti díky zachycení významných socioekonomických nebo environmentálních trendů.

Jak fungují inflačně vázané dluhopisy?
Inflačně vázané dluhopisy se nejen v USA dostaly v tomto roce do popředí s tím, jak rostla inflační očekávání. Jak ale vlastně takovéto dluhopisy fungují?

Co byste měli sledovat u ETF
ETF jsou čím dál tím populárnější investiční nástroj i v ČR. Jenže řada investorů si neuvědomuje, jak složité je vybrat to správné ETF do portfolia

MONECO Financial Training

Bank Capital Management - Capital Planning, Fund Transfer Pricing and RAROC
Termín konání: 25. - 27. 10. 2022 a 2. - 4. 11. 2022

Interest Rate Risk in the Banking Book
Termín konání: 17. - 18. 10. 2022

 
 

Zpět na finanční poradenství

COPYRIGHT © 2022 MONECO,spol. s r. o. | Podmínky užívání stránek | Ochrana osobních údajů | Reklamační řád | Všeobecné obchodní podmínky | Etický kodex
Mapa stránek | Kontakt