Moneco

MONECO Financial TrainingČASOPIS FOND SHOP
 

UNIVCDRV - Universal Credit Derivatives Add-in

Popis

UNIVCDRV slouží k oceňování kreditních derivátů (swapů nebo opcí). Systém dále počítá implicitní pravděpodobnost nedodržení závazku nebo tzv. "recovery rate" z ceny obchodovaného kreditního derivátu. V neposlední řadě software umožňuje přeceňování existujících pozic v kreditních opcích nebo swapech a výpočet teoretického hodnoty zisku nebo ztráty.

Definice kreditního derivátu: 

Kupující kontraktu "protection buyer"platí ze své zajištění periodický nebo jednorázový poplatek. Protistrana "protection seller" je povinna v případě, že dojde k nedodržení závazku třetí stany, realizovat jednorázovou vyrovnávací platbu ve prospěch kupujícího kontraktu.

Hlavní vlastnosti

Výpočet procentního poplatku pro kreditní swapy a kreditní opce. Rozdíl mezi swapem a opcí je v periodě platby poplatku. Zatímco u opcí je poplatek placen předem u swapů periodicky (měsíčně, čtvrtletně, atd.).

Stanovení implicitních hodnoty tzv. "default probability".

Ocenění existujících kreditních derivátů.

Možnost definovat amortizaci jednotlivých instrumentů.

Výpočet implicitní hodnoty tzv. "recovery rate".

Software podporuje plnou časovou strukturu úrokových sazeb (generovanou například modulem UNIVSWAP).

Zajímavé vlastnosti

Výpočet implicitní pravděpodobnosti nedodržení závazku z aktuální tržní ceny kreditního derivátu má mnoho výhod proti tradičnímu přístupu, který je založen na odvození pravděpodobnosti např. z aktuálních tržních cen dluhopisů stejného emitenta. Trh kreditních derivátů je více specializován na kreditní stránku emitenta než dluhopisový trh a proto je přesnější při stanovování pravděpodobností nedodržení závazků.

CREDIT DEFAULT SWAP (OPTION) - pro zobrazeni detailu klikněte na obrázek.

Seznam funkcí

UCDA_DEF_SWAP_FEE - funkce vrací procentuální (anualizovanou) hodnotu poplatku pro kreditní swapy a kreditní opce. Hlavním vstupem pro výpočet jsou: pravděpodobnost nedodržení závazku, recovery rates (může být zadáno jako pole hodnot. výnosová struktura, splatnost a perioda platby poplatku.

UCDA_DEF_SWAP_DEF_PRO - funkce počítá implicitní hodnotu pravděpodobnosti nedodržení závazku (default probability) z kotované hodnoty poplatku.

UCDA_DEF_SWAP_RECOVERY - funkce umožňuje výpočet tzv. "recovery rates" v případě, že je známa hodnota poplatku kreditního derivátu.

UCDA_DEF_SWAP_REVAL - funkce provádí přecenění existujících pozic kreditních derivátů a stanovení teoretické hodnoty zisku nebo ztráty.


Další analytické možnosti software UNIVCDRV

Rozšířené funkce (vyžadují licenci software UNIVSWAP)

Rozšířené funkce modulu Universal Credit Derivatives Add-in (UNIVCDRV) obsahují následující možnosti:

poplatky mohou být placeny předem nebo pozadu

rozdílné kreditní spready pro příjemce poplatku (zajistitele) a pro plátce poplatku (zajištěného)

amortizační tabulka umožňuje zadat nepravidelné umořování nebo narůstání

rozšířené možnosti v oblasti nastavení datumu platby a cyklu platby

funkce berou v úvahu kalendář svátků pro příslušnou měnu

komplexní množství kalendářních konvencí

implementováno množství interpolačních technik pro zvýšení přesnosti

automatické napojení na modul Universal Swap Add-in (UNIVSWAP)

UNIVCDRV - Advanced functions - pro zobrazeni detailu klikněte na obrázek.

Seznam rozšířených funkcí pro komplexnější analýzu kreditních derivátů:

UCDA_DEF_SWAP_DEF_PROB2

UCDA_DEF_SWAP_RECOVERY2

UCDA_DEF_SWAP_REVAL2

UCDA_DEF_SWAP_FEE2

DEMO software

MONECO - aktuality

Tisková zpráva
Broker Consulting koupil poloviční podíl ve firmě MONECO

Investiční audit
Nezávislá analýza investičního portfolia

Placené poradenství
Výhody a nevýhody placeného vs. provizního poradenství.

Časopis FOND SHOP

Co čekat od zlata?
Malé zapojení zlata dokáže dobře diverzifikovat portfolio, zejména po přepočtu do koruny. Klíčový drahý kov však bez varování střídá dlouhé etapy výrazného investičního úspěchu a neúspěchu.

Spekulativní hypotéky
Poptávka Čechů po hypotečních úvěrech zaznamenala letos navzdory koronakrizi nové rekordy. Poslední dobou však má spíše spekulativní charakter, což zvyšuje rizika hypoték do budoucna.

Co byste měli sledovat u ETF
ETF jsou čím dál tím populárnější investiční nástroj i v ČR. Jenže řada investorů si neuvědomuje, jak složité je vybrat to správné ETF do portfolia

MONECO Financial Training

Reform of Interest Rate Benchmarks: Transition to a World without IBORs
Termín konání: 2. - 3. 11. 2021

Investment Risk Analytics - Concepts and Applications
Termín konání: 8. - 9. 11. 2021

Counterparty Credit Risk
Termín konání: 29. - 30. 11. 2021

 
 

Zpět na finanční poradenství

COPYRIGHT © 2021 MONECO LTD | Podmínky užívání stránek | Ochrana osobních údajů | Reklamační řád | Všeobecné obchodní podmínky | Etický kodex
Mapa stránek | Kontakt